2021

Torsmanska huset i Visby hamn förundrar. Det har hänt mycket där under de senaste 300 åren. 

Vid tiden för uppförandet av byggnaden såg kvarteret och kvarteren runtikring inte alls ut som de gör idag, vilket bl.a förklarar varför huvudentrén har bytt plats så många gånger. Huvudentrén har med största sannolikhet legat i den södra fasaden med sin pampiga volutgavel - när byggnaden uppfördes fanns nämligen inte byggnaden direkt söder om Torsmanska utan den platsen utgjordes av en fri yta som gjorde det till en självklar placering. Senare, under sekelskiftet 1800/1900, satt dörren på den norra fasaden och för närvarande i den västra vilket känns helt naturligt idag då detta är huvudstråket förbi byggnaden. I bilderna nedan, som jag hittat på Gotlands museums arkiv, kan man se byggnadens utveckling steg för steg. Den första skissen är gjord av P.A. Säve.

Förr i tiden var det ofta möbelsnickaren som tillverkade dörrar och fönster till byggnaderna. Så torde även vara fallet vid Torsmanska. Överstycket till dörren, utformat som ett brutet barockkrön, är väldigt likt de skåpsöverstycken som utfördes av den kände möbeltillverkaren Olof Blomberg (f.1740, d. 1814) i Visby. Det är därmed inte osannolikt att det är just han som tillverkat både dörr, omfattning och överstycke liksom de samtida fönstren och överljuset. Att det skulle kunna vara just så skedde i samband med restaureringen av fastigheten 2019, då antikhandlare Erik Söderlund delgav ovanstående information. Vill man läsa mer om fastigheten finns restaureringsrapporten att läsa HÄR! 

Ser du också likheterna mellan överstycket på skåpet och det på dörromfattningen?  

Läs hela inlägget »

2021

Torsmanska huset i Visby hamn förundrar. Det har hänt mycket där under de senaste 300 åren. 

Vid tiden för uppförandet av byggnaden såg kvarteret och kvarteren runtikring inte alls ut som de gör idag, vilket bl.a förklarar varför huvudentrén har bytt plats så många gånger. Huvudentrén har med största sannolikhet legat i den södra fasaden med sin pampiga volutgavel - när byggnaden uppfördes fanns nämligen inte byggnaden direkt söder om Torsmanska utan den platsen utgjordes av en fri yta som gjorde det till en självklar placering. Senare, under sekelskiftet 1800/1900, satt dörren på den norra fasaden och för närvarande i den västra vilket känns helt naturligt idag då detta är huvudstråket förbi byggnaden. I bilderna nedan, som jag hittat på Gotlands museums arkiv, kan man se byggnadens utveckling steg för steg. Den första skissen är gjord av P.A. Säve.

Förr i tiden var det ofta möbelsnickaren som tillverkade dörrar och fönster till byggnaderna. Så torde även vara fallet vid Torsmanska. Överstycket till dörren, utformat som ett brutet barockkrön, är väldigt likt de skåpsöverstycken som utfördes av den kände möbeltillverkaren Olof Blomberg (f.1740, d. 1814) i Visby. Det är därmed inte osannolikt att det är just han som tillverkat både dörr, omfattning och överstycke liksom de samtida fönstren och överljuset. Att det skulle kunna vara just så skedde i samband med restaureringen av fastigheten 2019, då antikhandlare Erik Söderlund delgav ovanstående information. Vill man läsa mer om fastigheten finns restaureringsrapporten att läsa HÄR! 

Ser du också likheterna mellan överstycket på skåpet och det på dörromfattningen?  

Läs hela inlägget »