Vi är SAWA

Sandra Såger

Byggnadsantikvarie / kulturarvskonsult 
Fil. kand. kulturvård (UU), master kulturarvsstudier (SU). Har praktiserat vid länsstyrelsen på Gotland samt hos stiftelsen Kulturarv Utan Gränser.
Länsombud för Svenska Byggnadsvårdsföreningen. 
Styrelsemedlem Renoveringsraseriet.
Jobbar också som forskningsassistent och adjunkt på Uppsala Universitet 

Andreas Såger
Antikvarie / arkivarie 

Fil. kand. kulturvård (UU), kurser i konstvetenskap, arkivvetenskap och traditionella byggnadstekniker (SU/SH/UU). 
Har tidigare jobbat som värderare vid auktionshus i Stockholm och som arkivarie inom offentlig förvaltning.

Följ oss på instagram @sawaantikvarier