Vårresan 2019

Byggnadvårdsföreningens årliga vårresa gick i år till Gotland vilket kändes superkul för mig, det var fint att som nytt länsombud få träffa så många medlemar samtidigt från landets alla hörn. Själv var jag supernöjd med resan och kan verkligen rekomendera att dels följa med på Byggnadvårdsföreningens vår eller höstresa vid nästa tillfälle men också att bli guidead i sin egna stad eller län. 
Vårresan varade i tre hela dagar för de som kom hitresandes för oss på ön blev det två halvdagar och en heldag med fokus på den gotländska byggnadstraditionen. I min buss blev guideade av vad man närmast kan gemföra med uppslagsverk i den gotländska kulturhistorian - Peter Dolk och Lars Bäckman. Lars och Peter som åkte med i bussen Lars på lördagen och Peter på söndagen guideade inte bara om platserna vi stannade vid under resan utan berättade även om allt spännande som vi såg utan för fönstret. 
Fredagen började med inchekning och regitrering vid Strand Hotell för att sedan få två kortare föredrag om kulturvård och byggnadsvård på gotland. Dels berättade världsarvssammordnaren Elene Negussie om Världsarvet Hansestaden Visby där man just nu håller på att ta fram en ny världsarvsstrategi och handlingsplan - managementplan. Sedan berättade Petra Eriksson från Uppsala univeristet campus Gotland om byggnadsantikvarie utbildningen - den som jag gick för sex år sedan. Detta följdes av en god middag och trevliga samtal på hotellet, kvällen var fortfarande ung när hotell resturangen tömdes för att få lite sömn innan morgondagens stundande guideningar. 

En tidig morgon blev det klockan åtta mötes alla för tre olika guideade turer runt om i Visby, en timmas guidning runt om i de nedre delarna av Visby där Lars Bäckman visade den ena gruppen allt från de medeltida packhusen på strand gatan till kyrkorunier till den medeltidifierade delarna av St Hansgatan. 

På bilden ovan ser vi en gångbro som ritats av Andreas Forsberg, en av nutidens flitigt anlitade arkitekter i Visby innerstad som ritar moderna byggnader och detaljer som visar på nutidens tidslager i den medeltida staden. Bron går mellan två byggnader som ligger på strandgatan i Visby - Börsen till höger i bild och ett av Visby bankpalats till vänster. I bakgrunden ser vi kallbadhuset i Visby som idag huserar Studentkårens lokarer. 

Vy söder ut på St Hansgatan, fotot är taget i höjd med konstmuseet den gamla flickskolan som byggdes ... Längre ner på vänster sida ser vi två av Visbys korsvirkeshus det ena ser vi den blottade gaveln på och den hitom röda byggnaden har en blottad långsida i korssvirkesverk? byggnaderna på vänster sida historiserades till stor del inför Världsarvs nomineringen på 1990-talet för att passa bättre in i den medeltida hansestaden Visby. De närmsta byggnaderna har medeltida delar vilket visar sig än i dag med deras tjocka sten väggar i garuplanet och medeltida nicher som blottats ut mot gatan. Arkaden till höger är en lämning efter stadsarkitekten ..  som under sin verksam tid gjorde en del brand? förebyggande åtgärder i staden bland annat lät han uppföra två av dessa arkadgångar som innanför har gångstråk för fotgängare. St. Hans kvarteren har under senare år blivit ett centrum för konsthantverk i Visby har finns ett flertal exempel på den typer av butiker tilllika ateljer. Gatan är i dag ett populärt affärsstråk. 

Bussfärden tog oss österut till Norrlanda fornstuga där vi blev uppmötta av ingen mindre än Stefan Haase själv som i sitt verksamma liv jobbat både på Länsstyrelsen och Gotlands museum som byggnadsantikvarie med en enorm kunskap om den gotländska byggnadstraditionen. På Norrlanda fornstuga berättade han om de gotländska bullhusen (som i och för sig i sin konstruktion finns representerat även på andra håll i Sverige - skiftesverks konstruktion) Vi fick veta mer om fönsterplacering i boningshusen och om de gotländska agtaken. 

Kommentera gärna: