Vi hjälper dig med:
- Dokumentation av byggnad / miljö
- Arkivstudier
- Antikvarisk förundersökning
- Åtgärdsprogram
- Vårdprogram
- Bidragsansökningar
- Antikvarisk medverkan
- Antikvariskt utlåtande
- Kunskapsförmedling
- Workshops/Seminarier  

Antikvarisk dokumentation
Det finns ett flertal tillfällen då det är lämpligt att utföra en antikvarisk dokumentation, exempelvis inför restaurering eller ombyggnad, inför en byggnadsminnesförklaring, eller inför försäljning av fastighet. Men det kan också vara så enkelt att det finnas ett intresse hos dig som husägare att få utökad kun- och vetskap om just din byggnads historia.
   I en antikvarisk dokumentation kan det ingå flera olika delar - normalt en kort historik kring byggnaden och dess närmsta omgivning, samt en genomgång av hur byggnaden ser ut idag (från vind till källare, utifrån-och-in). Vanligtvis ingår då även en kulturhistorisk värdering. Hur dokumentationen sedan levereras är helt upp till dig och dina önskemål som kund - i ett PDF-dokument, som kvalitativ trycksak, eller varför inte i form av en liten bok.
    Vi åtar oss även att göra dokumentationer över inventarier och inredningar.

Arkivstudier
Vi gör vårt yttersta för att få fram historiken kring just din fastighet, t.ex när byggnaden eller byggnaderna uppfördes och vilka personer som bott och levt där sedan dess.

Antikvarisk förundersökning
Inför en byggnadsförändring kan kommunen ställa krav på att en antikvarisk förundersökning ska genomföras - i förundersökningen ingår en konsekvensanalys av de föreslagna förändringarna varpå alltsammans sedan vägs mot de kulturhistoriska värdena.
Förundersökningen ligger sedan ofta till grund för den antikvariska kontroll som genomförs under själva ombyggnaden.

Ansökan om bidrag
Hos länsstyrelsen går det att ansöka om bidrag för antikvariska överkostnader - för att kunna söka krävs en projektplan samt en tydlig beskrivning och motivering till hur bidraget kommer att användas. Vi hjälper till med hela ansökningsprocessen.

Vård- och åtgärdsprogram
I ett vård- och åtgärdsprogram får du som kund hjälp med att definiera vilken typ av vård och åtgärder som din byggnad eller inventarier behöver; vilka material och metoder som ska användas samt hur åtgärderna ska prioriteras.

Förmedling av kunskap
Vi hjälper gärna till med att förmedla kunskap om just ditt objekt, det kan röra sig om allt ifrån att skriva och utforma text till informationsskylt(ar) till att hålla i guidade visningar.

Workshops / Seminarier
Är du/ni sugna på att lära er mer om byggnadsvård! Hör av er till oss så kommer vi fram till ett upplägg tillsammans, det kan handla om att måla med linoljefärg till att välja tidstypisk inredning till er bostad

TIDIGARE ARBETEN OCH UPPDRAG (I URVAL)

VISBY, SÖDERTULL 2
Antikvarisk förundersökning.

ALLA TIDERS TORG -  den upplevda miljön, en undersökning. En uppsats om stora torget i Visby
Denna finns att läsa HÄR

KLINTEN, VISBY - förundersökning genomförd i samband med en förändring av gårdsbebyggelse.

VISBY, KRÄMAREN 5
Vårdprogram samt bygglovsansökan 

RUTE FARDUME - Dokumentation inför revidering av byggnadsminnesförklaring. Uförd under praktik på länsstyrelsen Gotland

VISBY, TRIANGELN 1&2
Byggnadsdokumentation

VISBY, ANKARET 6 
Antikvarisk förundersökning

VISBY, ATTERDAG 5 
Vårdprogram inkl. antikvariskt utlåtande