Vi hjälper dig med:
- Dokumentation av din byggnad / miljö
- Arkivstudier
- Antikvarisk förundersökning
- Åtgärdsprogram
- Vårdprogram
- Bidragsansökningar
- Antikvarisk medverkan
- Antikvariskt utlåtande
- Kunskapsförmedling

Antikvarisk dokumentation
Det finns ett flertal tillfällen då det kan vara lämpligt att utföra en antikvarisk dokumentation, exempelvis inför restaurering eller ombyggnad, inför en byggnadsminnesförklaring eller kanske inför försäljning. Det kan också vara så enkelt att det finnas ett intresse hos dig som husägare att vilja veta mer om just din byggnad, och få detta nedskrivet.
   I en antikvarisk dokumentation kan det ingå flera olika delar - normalt en kort historik kring byggnaden och dess närmsta omgivning, samt en genomgång av hur byggnaden ser ut idag (från vind till källare, utifrån och in). Vanligtvis ingår då också en kulturhistorisk värdering. Hur dokumentationen sedan ska levereras är helt upp till dig dina önskemål som kund - som PDF, utskrivet i en pärm eller som en liten bok. Det mesta är möjligt.
    Vi åtar oss även att göra dokumentationer över inventarier och inredningar.

Arkivstudier
Vi kan hjälpa dig att få fram historiken kring just din fastighet, till exempel när byggnaden/byggnaderna uppfördes och vilka som bott och levt där.

Antikvarisk förundersökning
Inför förändring av en byggnad kan kommunen ställa kravet att en antikvarisk förundersökning behöver genomföras - i förundersökningen ingår en konsekvensanalys av de föreslagna förändringarna, där alltsammans sedan vägs emot de kulturhistoriska värdena.
Denna undersökning ligger ofta till grund för den antikvariska kontroll som genomförs under själva ombyggnaden.

Ansökan om bidrag
Hos länsstyrelsen går det att söka bidrag för antikvariska överkostnader, för att kunna söka krävs en projektplan samt en tydlig beskrivning och motivering till hur bidraget kommer att användas. Vi kan hjälpa dig med hela den ansökningsprocessen.

Vård- och åtgärdsprogram
I ett vård- och åtgärdsprogram får du som kund hjälp med att definiera vilken typ av vård och åtgärder som din byggnad eller inventarier behöver för att må bra - vilka material och metoder som ska användas samt hur åtgärderna ska prioriteras.

Förmedling av kunskap
Vi hjälper gärna till med att förmedla kunskap om just ditt objekt - det kan röra sig om allt ifrån att skriva och utforma texten till en informationsskylt du vill sätta upp, till att hålla i visningar.
 

TIDIGARE ARBETEN OCH UPPDRAG 

VISBY, SÖDERTULL 2
Antikvarisk förundersökning.

ALLA TIDERS TORG -  den upplevda miljön, en undersökning. En uppsats om stora torget i Visby
Denna finns att läsa HÄR

KLINTEN, VISBY - förundersökning genomförd i samband med en förändring av gårdsbebyggelse.

VISBY, KRÄMAREN 5
Vårdprogram samt bygglovsansökan 

RUTE FARDUME - Dokumentation inför revidering av byggnadsminnesförklaring. Uförd under praktik på länsstyrelsen Gotland

VISBY, TRIANGELN 1&2
Byggnadsdokumentation

VISBY, ANKARET 6 
Antikvarisk förundersökning

VISBY, ATTERDAG 5 
Vårdprogram inkl. antikvariskt utlåtande