Vi hjälper till med
- Antikvarisk förundersökning
- Antikvariskt utlåtande 
- Antikvarisk medverkan
- Åtgärdsprogram
- Vårdprogram
- Bidragsansökningar
- Dokumentation (byggnad / miljö)

samt även
- Arkivstudier
- Kunskapsförmedling
- Workshops / seminarier
- Byggnadsvårdskurser

 

Antikvarisk dokumentation
Det finns ett flertal tillfällen då det är lämpligt med en antikvarisk dokumentation, ex. inför restaurering eller ombyggnad, byggnadsminnesförklaring eller försäljning av en fastighet. Men det kan också vara så att det finnas ett intresse hos dig som husägare att får reda på just din byggnads historia.
   I en antikvarisk dokumentation kan det ingå flera olika delar; vantligtvis en kort byggnadshistorik inkl närmsta omgivning samt en genomgång av hur byggnaden ser ut idag (vind till källare, utifrån och in). Oftast ingår då även en kulturhistorisk värdering. Hur dokumentationen sedan levereras är helt upp till dig - i ett PDF-dokument, som kvalitativ trycksak, eller varför inte som en liten bok.
    Vi åtar oss även att göra dokumentationer över inventarier och inredningar.

Arkivstudier
Vi gör vårt yttersta för att få fram historiken kring just din fastighet, i första hand när byggnaden/byggnaderna uppfördes och vilka personer som bott och levt där.

Antikvarisk förundersökning
Inför en byggnadsförändring kan kommunen ställa krav på att det ska finnas en antikvarisk förundersökning, i denna ingår en konsekvensanalys av hur de föreslagna förändringarna påverkar de kulturhistoriska värdena. Förundersökningen ligger ofta till grund för antikvarisk kontroll som genomförs under själva ombyggnaden.

Ansökan om bidrag
Hos länsstyrelsen går det att ansöka om bidrag för antikvariska överkostnader, för att kunna söka krävs en projektplan samt en tydlig beskrivning och motivering till hur bidraget kommer att användas. Vi kan hjälpa till med hela ansökningsprocessen.

Vård- och åtgärdsprogram
I ett vård- och åtgärdsprogram får du som kund hjälp med att definiera vilken typ av vård och åtgärder som din byggnad och/eller inventarier behöver; vilka material och metoder som ska användas samt hur åtgärderna ska prioriteras.

Förmedling av kunskap
Vi kan hjälpa till med att förmedla kunskap om just ditt objekt, det kan röra sig om att skriva och utforma text till informationsskylt, eller hålla i guidade visningar.

Workshops / seminarier
Är du/ni sugna på att lära er mer om byggnadsvård? Hör av er till oss så kommer vi fram till ett upplägg tillsammans, det kan handla om att måla med linoljefärg till att välja tidstypisk inredning. 

TIDIGARE ARBETEN OCH UPPDRAG (I URVAL)

KATTHAMRA GÅRD, KATTHAMARSVIK
Antikvarisk medverkan vid invändig restaurering och rekonstruktion

HEJDEBY ANNEX, DASSET, LIKVAGNSBODEN, KLOCKARBOSTADEN
Det finns ingen för liten eller för stor byggnad. Alla mår bra av underhåll med rätt material och metoder. Upprättade på uppdrag av Romakloster pastorat två åtgärdsprogram för bebyggelsen vid Hejdeby kyrka

TALLUNDEN
Antikvarisk förundersökning för ändring av byggnad i Tallunden på uppdrag av Region Gotland 

GRODDAGÅRDEN, FLERINGE
Vårdprogram upprättades på uppdrag av hembyggdsföreningen. 

BJÖRKANDERSKA, VISBY
Antivkvarisk medverkan under ett treårigt projekt av fasadrenovering. 

AGRELLSKA GÅRDEN, VISBY
Antikvarisk medverkan under flerårigt projekt som blandannat inkluderat fasadrestaurering 

VISBY, SÖDERTULL 2
Antikvarisk förundersökning.

ALLA TIDERS TORG -  den upplevda miljön, en undersökning. En uppsats om stora torget i Visby
Denna finns att läsa HÄR

KLINTEN, VISBY - förundersökning genomförd i samband med en förändring av gårdsbebyggelse.

VISBY, KRÄMAREN 5
Vårdprogram samt bygglovsansökan 

RUTE FARDUME - Dokumentation inför revidering av byggnadsminnesförklaring. Uförd under praktik på länsstyrelsen Gotland

VISBY, TRIANGELN 1&2
Byggnadsdokumentation

VISBY, ANKARET 6 
Antikvarisk förundersökning

VISBY, ATTERDAG 5 
Vårdprogram inkl. antikvariskt utlåtande

Restaureringsrapport för fasad restaurering 2019-2020 på fastigheten Skeppsbron 5 - Torsmanska huset