LOGGA 2
Vi kan hjälpa dig med:
- Dokumentation av din byggnad / miljö
- Arkivstudier
- Antikvarisk förundersökning
- Åtgärdsprogram
- Vårdprogram
- Bidragsansökningar
- Antikvarisk medverkan
- Antikvariskt utlåtande
- Kunskapsförmedling

Antikvarisk dokumentation
Det finns ett flertal tillfällen då det kan vara lämpligt att göra en antikvarisk dokumentation, exempelvis inför en restaurering eller ombyggnad, inför en byggnadsminnesförklaring eller kanske inför försäljning av en byggnad. Det kan också finnas ett alldeles särskilt intresse hos dig som husägare att vilja veta mer om just din byggnad, och få detta nedskrivet.
   I en antikvarisk dokumentation kan det finnas flera olika delar, normalt ingår en kort historik kring byggnaden och dess närmsta omgivning samt en genomgång av hur byggnaden ser ut idag (från vind till källare, utifrån och in). Vanligtvis ingår då också en kulturhistorisk värdering. Hur dokumentationen sedan ska levereras är helt upp till dig som kund - som PDF, utskrivet i en pärm eller som en liten bok - ingenting är omöjligt.
    Vi åtar oss även att göra dokumentationer över inventarier och inredningar.

Arkivstudier
Vi kan hjälpa dig att få fram information om din fastighets historia, såsom när byggnaden/byggnaderna uppfördes och vilka som levt där

Antikvarisk förundersökning
Inför förändring av en byggnad kan kommunen ställa krav om att en antikvarisk förundersökning ska genomföras. I förundersökningen ingår en konsekvensanalys av de föreslagna förändringarna där alltsammans sedan vägs mot de kulturhistoriska värdena.
Denna undersökning ligger ofta till grund för den antikvariska kontroll som genomförs under själva ombyggnaden.

Ansökan om bidrag
Hos länsstyrelsen går det att söka bidrag för antikvariska överkostnader, till detta krävs en projektplan samt en tydlig beskrivning och motivering till hur bidraget kommer att användas. Vi kan hjälpa dig med hela ansökningsprocessen.

Arkivstudier
Vi kan hjälpa dig att få fram information om din fastighets historia ur arkiven, såsom när byggnaden/byggnaderna uppfördes och vilka som levt där.

Vård- och åtgärdsprogram
I ett vård- och åtgärdsprogram får du som kund hjälp med att definiera vilken typ av vård och åtgärder som din byggnad eller inventarier behöver, och vilka material och metoder som ska användas samt hur åtgärderna skall prioriteras.

Förmedling av kunskap
Vi hjälper gärna dig som ägare av en kulturmiljö att förmedla kunskap om just ditt objekt - kanske med texten till en informationsskylt du vill sätta upp, eller hålla i en guidad visning.
 

TIDIGARE ARBETEN OCH UPPDRAG 

RUTE FARDUME - Dokumentation inför revidering av byggnadsminnesförklaring. Uförd under praktik på länsstyrelsen Gotland

ALLA TIDERS TORG -  den upplevda miljön, en undersökning. En uppsats om stora torget i Visby
Denna finns att läsa HÄR

KLINTEN, VISBY - förundersökning genomförd i samband med en förändring av gårdsbebyggelse.

VISBY, TRIANGELN 1&2
Byggnadsdokumentation